Niks is zo onvoorspelbaar als het weer, dat is zeker waar. Echter hebben we tegenwoordig wel een goed beeld van het klimaat. Hoewel we niet kunnen zeggen of het over een half jaar gaat regenen in Cambridge kunnen we tegenwoordig aan de hand van data uit het verleden wel een beeld geven van het klimaat. Het aantal regendagen en de minimum en maximum tempratuur blijven doorgaans wel indicatief gelijk over de jaren. 7Travel heeft klimaattabellen doorgerekend op basis van de weerdata van de afgelopen 5 tot 10 jaar. Zo hebben wij bijna ieder land en elke stad een klimaattabel.

Hieronder vindt u het klimaat voor Cambridge. Wij hebben het klimaat zo zorgvuldig en gedetailleerd mogelijk berekend zo hopen we u een indicatie te kunnen geven wat u kunt verwachten tijdens uw reis naar Cambridge. Elke maand is opgedeeld in 3 stukken, doorgaans de eerste 10 de middelste 10 en de laatste 10 dagen van een maand. Met deze tabel geeft 7travel u de meest gedetailleerde klimaatinformatie over Cambridge.

Januari
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp8°C7°C6°C
Hoogste Max. Temp 12°C
12°CGemeten op:
12-1-2012
13°CGemeten op:
29-1-2013
Gem. min. Temp3°C1°C1°C
Laagste min. Temp
-1°CGemeten op:
10-1-2011
-4°CGemeten op:
18-1-2013
-4°CGemeten op:
21-1-2014

Febuari
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp6°C8°C10°C
Hoogste Max. Temp
13°CGemeten op:
5-2-2011
12°CGemeten op:
21-2-2012
17°CGemeten op:
23-2-2012
Gem. min. Temp1°C1°C3°C
Laagste min. Temp
-6°CGemeten op:
8-2-2012
-10°CGemeten op:
11-2-2012
-2°CGemeten op:
25-2-2016
Gemiddeld aantal regendagen

Maart
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp10°C10°C11°C
Hoogste Max. Temp
18°CGemeten op:
9-3-2014
16°CGemeten op:
16-3-2014
20°CGemeten op:
28-3-2012
Gem. min. Temp1°C2°C3°C
Laagste min. Temp
-3°CGemeten op:
3-3-2013
-4°CGemeten op:
12-3-2013
-3°CGemeten op:
29-3-2013

April
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp13°C14°C16°C
Hoogste Max. Temp
20°CGemeten op:
8-4-2011
24°CGemeten op:
20-4-2011
26°CGemeten op:
23-4-2011
Gem. min. Temp3°C3°C5°C
Laagste min. Temp
-3°CGemeten op:
7-4-2013
-1°CGemeten op:
16-4-2012
-1°CGemeten op:
30-4-2016

Mei
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp16°C16°C17°C
Hoogste Max. Temp
22°CGemeten op:
6-5-2011
23°CGemeten op:
19-5-2014
26°CGemeten op:
28-5-2012
Gem. min. Temp6°C6°C8°C
Laagste min. Temp
-1°CGemeten op:
2-5-2013
0°CGemeten op:
16-5-2012
3°CGemeten op:
21-5-2015

Juni
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp18°C19°C21°C
Hoogste Max. Temp
24°CGemeten op:
5-6-2015
25°CGemeten op:
19-6-2013
30°CGemeten op:
27-6-2011
Gem. min. Temp8°C10°C11°C
Laagste min. Temp
3°CGemeten op:
5-6-2012
4°CGemeten op:
13-6-2012
6°CGemeten op:
25-6-2013

Juli
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp21°C22°C22°C
Hoogste Max. Temp
27°CGemeten op:
4-7-2014
29°CGemeten op:
17-7-2013
30°CGemeten op:
22-7-2013
Gem. min. Temp11°C12°C12°C
Laagste min. Temp
8°CGemeten op:
1-7-2011
7°CGemeten op:
12-7-2012
6°CGemeten op:
30-7-2012

Augustus
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp23°C22°C21°C
Hoogste Max. Temp
30°CGemeten op:
1-8-2013
29°CGemeten op:
19-8-2012
28°CGemeten op:
22-8-2015
Gem. min. Temp12°C12°C12°C
Laagste min. Temp
7°CGemeten op:
10-8-2011
5°CGemeten op:
21-8-2014
4°CGemeten op:
24-8-2014

September
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp21°C18°C18°C
Hoogste Max. Temp
30°CGemeten op:
5-9-2013
25°CGemeten op:
19-9-2014
27°CGemeten op:
30-9-2011
Gem. min. Temp10°C10°C9°C
Laagste min. Temp
6°CGemeten op:
5-9-2015
4°CGemeten op:
18-9-2011
3°CGemeten op:
30-9-2012

Oktober
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp18°C15°C14°C
Hoogste Max. Temp
28°CGemeten op:
2-10-2011
20°CGemeten op:
18-10-2014
19°CGemeten op:
25-10-2013
Gem. min. Temp8°C8°C8°C
Laagste min. Temp
3°CGemeten op:
5-10-2014
1°CGemeten op:
15-10-2012
1°CGemeten op:
27-10-2012

November
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp12°C11°C9°C
Hoogste Max. Temp
17°CGemeten op:
1-11-2014
16°CGemeten op:
15-11-2015
14°CGemeten op:
27-11-2011
Gem. min. Temp7°C5°C3°C
Laagste min. Temp
2°CGemeten op:
4-11-2012
-3°CGemeten op:
20-11-2013
-2°CGemeten op:
22-11-2015

December
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp8°C8°C10°C
Hoogste Max. Temp
14°CGemeten op:
6-12-2015
14°CGemeten op:
17-12-2015
13°CGemeten op:
27-12-2015
Gem. min. Temp3°C3°C3°C
Laagste min. Temp
-4°CGemeten op:
1-12-2012
-5°CGemeten op:
19-12-2011
-3°CGemeten op:
31-12-2014

JanuariFebruariMaart
BeginMiddenEindBeginMiddenEindBeginMiddenEind
Gem. Max. Temp8°C7°C6°C6°C8°C10°C10°C10°C11°C
Hoogste Max. Temp 12°C
12°CGemeten op:
12-1-2012
13°CGemeten op:
29-1-2013
13°CGemeten op:
5-2-2011
12°CGemeten op:
21-2-2012
17°CGemeten op:
23-2-2012
18°CGemeten op:
9-3-2014
16°CGemeten op:
16-3-2014
20°CGemeten op:
28-3-2012
Gem. min. Temp3°C1°C1°C1°C1°C3°C1°C2°C3°C
Laagste min. Temp
-1°CGemeten op:
10-1-2011
-4°CGemeten op:
18-1-2013
-4°CGemeten op:
21-1-2014
-6°CGemeten op:
8-2-2012
-10°CGemeten op:
11-2-2012
-2°CGemeten op:
25-2-2016
-3°CGemeten op:
3-3-2013
-4°CGemeten op:
12-3-2013
-3°CGemeten op:
29-3-2013

AprilMeiJuni
BeginMiddenEindBeginMiddenEindBeginMiddenEind
Gem. Max. Temp13°C14°C16°C16°C16°C17°C18°C19°C21°C
Hoogste Max. Temp
20°CGemeten op:
8-4-2011
24°CGemeten op:
20-4-2011
26°CGemeten op:
23-4-2011
22°CGemeten op:
6-5-2011
23°CGemeten op:
19-5-2014
26°CGemeten op:
28-5-2012
24°CGemeten op:
5-6-2015
25°CGemeten op:
19-6-2013
30°CGemeten op:
27-6-2011
Gem. min. Temp3°C3°C5°C6°C6°C8°C8°C10°C11°C
Laagste min. Temp
-3°CGemeten op:
7-4-2013
-1°CGemeten op:
16-4-2012
-1°CGemeten op:
30-4-2016
-1°CGemeten op:
2-5-2013
0°CGemeten op:
16-5-2012
3°CGemeten op:
21-5-2015
3°CGemeten op:
5-6-2012
4°CGemeten op:
13-6-2012
6°CGemeten op:
25-6-2013

JuliAugustusSeptember
BeginMiddenEindBeginMiddenEindBeginMiddenEind
Gem. Max. Temp21°C22°C22°C23°C22°C21°C21°C18°C18°C
Hoogste Max. Temp
27°CGemeten op:
4-7-2014
29°CGemeten op:
17-7-2013
30°CGemeten op:
22-7-2013
30°CGemeten op:
1-8-2013
29°CGemeten op:
19-8-2012
28°CGemeten op:
22-8-2015
30°CGemeten op:
5-9-2013
25°CGemeten op:
19-9-2014
27°CGemeten op:
30-9-2011
Gem. min. Temp11°C12°C12°C12°C12°C12°C10°C10°C9°C
Laagste min. Temp
8°CGemeten op:
1-7-2011
7°CGemeten op:
12-7-2012
6°CGemeten op:
30-7-2012
7°CGemeten op:
10-8-2011
5°CGemeten op:
21-8-2014
4°CGemeten op:
24-8-2014
6°CGemeten op:
5-9-2015
4°CGemeten op:
18-9-2011
3°CGemeten op:
30-9-2012

OktoberNovemberDecember
BeginMiddenEindBeginMiddenEindBeginMiddenEind
Gem. Max. Temp18°C15°C14°C12°C11°C9°C8°C8°C10°C
Hoogste Max. Temp
28°CGemeten op:
2-10-2011
20°CGemeten op:
18-10-2014
19°CGemeten op:
25-10-2013
17°CGemeten op:
1-11-2014
16°CGemeten op:
15-11-2015
14°CGemeten op:
27-11-2011
14°CGemeten op:
6-12-2015
14°CGemeten op:
17-12-2015
13°CGemeten op:
27-12-2015
Gem. min. Temp8°C8°C8°C7°C5°C3°C3°C3°C3°C
Laagste min. Temp
3°CGemeten op:
5-10-2014
1°CGemeten op:
15-10-2012
1°CGemeten op:
27-10-2012
2°CGemeten op:
4-11-2012
-3°CGemeten op:
20-11-2013
-2°CGemeten op:
22-11-2015
-4°CGemeten op:
1-12-2012
-5°CGemeten op:
19-12-2011
-3°CGemeten op:
31-12-2014


Bovenstaande tabel is met de grootste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen enkele rechten worden ontleend uit deze tabel. Zeker met de huidige veranderingen in het klimaat is het bijna onmogelijk om een goede voorspelling te doen. Wij doen ons best om onze tabellen up to date te houden en te voor te zorgen dat we altijd een zo accuraat mogelijke klimaattabel voorhanden hebben voor .