Niks is zo onvoorspelbaar als het weer, dat is zeker waar. Echter hebben we tegenwoordig wel een goed beeld van het klimaat. Hoewel we niet kunnen zeggen of het over een half jaar gaat regenen in Liverpool kunnen we tegenwoordig aan de hand van data uit het verleden wel een beeld geven van het klimaat. Het aantal regendagen en de minimum en maximum tempratuur blijven doorgaans wel indicatief gelijk over de jaren. 7Travel heeft klimaattabellen doorgerekend op basis van de weerdata van de afgelopen 5 tot 10 jaar. Zo hebben wij bijna ieder land en elke stad een klimaattabel.

Hieronder vindt u het klimaat voor Liverpool. Wij hebben het klimaat zo zorgvuldig en gedetailleerd mogelijk berekend zo hopen we u een indicatie te kunnen geven wat u kunt verwachten tijdens uw reis naar Liverpool. Elke maand is opgedeeld in 3 stukken, doorgaans de eerste 10 de middelste 10 en de laatste 10 dagen van een maand. Met deze tabel geeft 7travel u de meest gedetailleerde klimaatinformatie over Liverpool.

Januari
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp9°C7°C7°C
Hoogste Max. Temp 15°C
12°CGemeten op:
16-1-2011
14°CGemeten op:
29-1-2013
Gem. min. Temp3°C0°C1°C
Laagste min. Temp
-5°CGemeten op:
4-1-2011
-6°CGemeten op:
17-1-2012
-7°CGemeten op:
31-1-2011

Febuari
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp6°C8°C9°C
Hoogste Max. Temp
12°CGemeten op:
7-2-2011
12°CGemeten op:
11-2-2011
15°CGemeten op:
23-2-2012
Gem. min. Temp-1°C2°C2°C
Laagste min. Temp
-9°CGemeten op:
4-2-2012
-3°CGemeten op:
19-2-2016
-5°CGemeten op:
29-2-2016
Gemiddeld aantal regendagen

Maart
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp10°C10°C11°C
Hoogste Max. Temp
17°CGemeten op:
9-3-2014
16°CGemeten op:
16-3-2014
19°CGemeten op:
28-3-2012
Gem. min. Temp0°C2°C1°C
Laagste min. Temp
-6°CGemeten op:
8-3-2011
-6°CGemeten op:
14-3-2013
-7°CGemeten op:
31-3-2013

April
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp13°C14°C15°C
Hoogste Max. Temp
21°CGemeten op:
6-4-2011
23°CGemeten op:
21-4-2011
23°CGemeten op:
22-4-2011
Gem. min. Temp3°C3°C3°C
Laagste min. Temp
-5°CGemeten op:
2-4-2013
-3°CGemeten op:
13-4-2015
-2°CGemeten op:
27-4-2015

Mei
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp15°C15°C17°C
Hoogste Max. Temp
22°CGemeten op:
7-5-2013
22°CGemeten op:
18-5-2014
25°CGemeten op:
27-5-2012
Gem. min. Temp5°C6°C7°C
Laagste min. Temp
-1°CGemeten op:
1-5-2016
1°CGemeten op:
15-5-2016
2°CGemeten op:
26-5-2013

Juni
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp17°C19°C20°C
Hoogste Max. Temp
24°CGemeten op:
3-6-2011
24°CGemeten op:
18-6-2014
28°CGemeten op:
30-6-2015
Gem. min. Temp8°C9°C10°C
Laagste min. Temp
2°CGemeten op:
10-6-2015
2°CGemeten op:
12-6-2011
4°CGemeten op:
30-6-2011

Juli
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp21°C21°C22°C
Hoogste Max. Temp
29°CGemeten op:
1-7-2015
29°CGemeten op:
19-7-2013
28°CGemeten op:
26-7-2014
Gem. min. Temp10°C11°C11°C
Laagste min. Temp
5°CGemeten op:
2-7-2011
5°CGemeten op:
16-7-2015
3°CGemeten op:
31-7-2015

Augustus
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp21°C20°C19°C
Hoogste Max. Temp
29°CGemeten op:
1-8-2013
24°CGemeten op:
14-8-2012
23°CGemeten op:
26-8-2013
Gem. min. Temp11°C11°C10°C
Laagste min. Temp
6°CGemeten op:
7-8-2015
5°CGemeten op:
19-8-2011
5°CGemeten op:
27-8-2014

September
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp19°C18°C18°C
Hoogste Max. Temp
24°CGemeten op:
4-9-2013
22°CGemeten op:
18-9-2014
28°CGemeten op:
30-9-2011
Gem. min. Temp9°C8°C8°C
Laagste min. Temp
4°CGemeten op:
8-9-2013
4°CGemeten op:
21-9-2011
1°CGemeten op:
22-9-2012

Oktober
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp17°C14°C14°C
Hoogste Max. Temp
28°CGemeten op:
1-10-2011
19°CGemeten op:
18-10-2014
19°CGemeten op:
30-10-2015
Gem. min. Temp7°C6°C7°C
Laagste min. Temp
2°CGemeten op:
3-10-2015
1°CGemeten op:
15-10-2011
0°CGemeten op:
28-10-2012

November
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp12°C11°C10°C
Hoogste Max. Temp
17°CGemeten op:
6-11-2015
16°CGemeten op:
11-11-2015
14°CGemeten op:
22-11-2014
Gem. min. Temp3°C4°C2°C
Laagste min. Temp
-3°CGemeten op:
7-11-2011
-4°CGemeten op:
18-11-2012
-3°CGemeten op:
30-11-2012

December
BeginMiddenEind
Gem. Max. Temp9°C9°C10°C
Hoogste Max. Temp
15°CGemeten op:
7-12-2015
15°CGemeten op:
19-12-2015
15°CGemeten op:
26-12-2015
Gem. min. Temp1°C3°C3°C
Laagste min. Temp
-5°CGemeten op:
6-12-2012
-7°CGemeten op:
13-12-2012
-6°CGemeten op:
30-12-2014

JanuariFebruariMaart
BeginMiddenEindBeginMiddenEindBeginMiddenEind
Gem. Max. Temp9°C7°C7°C6°C8°C9°C10°C10°C11°C
Hoogste Max. Temp 15°C
12°CGemeten op:
16-1-2011
14°CGemeten op:
29-1-2013
12°CGemeten op:
7-2-2011
12°CGemeten op:
11-2-2011
15°CGemeten op:
23-2-2012
17°CGemeten op:
9-3-2014
16°CGemeten op:
16-3-2014
19°CGemeten op:
28-3-2012
Gem. min. Temp3°C0°C1°C-1°C2°C2°C0°C2°C1°C
Laagste min. Temp
-5°CGemeten op:
4-1-2011
-6°CGemeten op:
17-1-2012
-7°CGemeten op:
31-1-2011
-9°CGemeten op:
4-2-2012
-3°CGemeten op:
19-2-2016
-5°CGemeten op:
29-2-2016
-6°CGemeten op:
8-3-2011
-6°CGemeten op:
14-3-2013
-7°CGemeten op:
31-3-2013

AprilMeiJuni
BeginMiddenEindBeginMiddenEindBeginMiddenEind
Gem. Max. Temp13°C14°C15°C15°C15°C17°C17°C19°C20°C
Hoogste Max. Temp
21°CGemeten op:
6-4-2011
23°CGemeten op:
21-4-2011
23°CGemeten op:
22-4-2011
22°CGemeten op:
7-5-2013
22°CGemeten op:
18-5-2014
25°CGemeten op:
27-5-2012
24°CGemeten op:
3-6-2011
24°CGemeten op:
18-6-2014
28°CGemeten op:
30-6-2015
Gem. min. Temp3°C3°C3°C5°C6°C7°C8°C9°C10°C
Laagste min. Temp
-5°CGemeten op:
2-4-2013
-3°CGemeten op:
13-4-2015
-2°CGemeten op:
27-4-2015
-1°CGemeten op:
1-5-2016
1°CGemeten op:
15-5-2016
2°CGemeten op:
26-5-2013
2°CGemeten op:
10-6-2015
2°CGemeten op:
12-6-2011
4°CGemeten op:
30-6-2011

JuliAugustusSeptember
BeginMiddenEindBeginMiddenEindBeginMiddenEind
Gem. Max. Temp21°C21°C22°C21°C20°C19°C19°C18°C18°C
Hoogste Max. Temp
29°CGemeten op:
1-7-2015
29°CGemeten op:
19-7-2013
28°CGemeten op:
26-7-2014
29°CGemeten op:
1-8-2013
24°CGemeten op:
14-8-2012
23°CGemeten op:
26-8-2013
24°CGemeten op:
4-9-2013
22°CGemeten op:
18-9-2014
28°CGemeten op:
30-9-2011
Gem. min. Temp10°C11°C11°C11°C11°C10°C9°C8°C8°C
Laagste min. Temp
5°CGemeten op:
2-7-2011
5°CGemeten op:
16-7-2015
3°CGemeten op:
31-7-2015
6°CGemeten op:
7-8-2015
5°CGemeten op:
19-8-2011
5°CGemeten op:
27-8-2014
4°CGemeten op:
8-9-2013
4°CGemeten op:
21-9-2011
1°CGemeten op:
22-9-2012

OktoberNovemberDecember
BeginMiddenEindBeginMiddenEindBeginMiddenEind
Gem. Max. Temp17°C14°C14°C12°C11°C10°C9°C9°C10°C
Hoogste Max. Temp
28°CGemeten op:
1-10-2011
19°CGemeten op:
18-10-2014
19°CGemeten op:
30-10-2015
17°CGemeten op:
6-11-2015
16°CGemeten op:
11-11-2015
14°CGemeten op:
22-11-2014
15°CGemeten op:
7-12-2015
15°CGemeten op:
19-12-2015
15°CGemeten op:
26-12-2015
Gem. min. Temp7°C6°C7°C3°C4°C2°C1°C3°C3°C
Laagste min. Temp
2°CGemeten op:
3-10-2015
1°CGemeten op:
15-10-2011
0°CGemeten op:
28-10-2012
-3°CGemeten op:
7-11-2011
-4°CGemeten op:
18-11-2012
-3°CGemeten op:
30-11-2012
-5°CGemeten op:
6-12-2012
-7°CGemeten op:
13-12-2012
-6°CGemeten op:
30-12-2014


Bovenstaande tabel is met de grootste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen enkele rechten worden ontleend uit deze tabel. Zeker met de huidige veranderingen in het klimaat is het bijna onmogelijk om een goede voorspelling te doen. Wij doen ons best om onze tabellen up to date te houden en te voor te zorgen dat we altijd een zo accuraat mogelijke klimaattabel voorhanden hebben voor .